het laatste
monster
nieuws

Omdat taal,
de manier waarop ieder zijn
werkelijkheid in woorden
gevangen wordt, boeit!

Deeltijds werken: bezint eer ge begint

‘Wie deeltijds wil gaan werken, zou daar beter over moeten nadenken', zegt professor genderstudies Veerle Draulans. ‘Veel vrouwen beseffen pas achteraf hoe groot de impact is op hun carrière, op hun pensioen, op allerhande uitkeringen.' Ze roept hen op een bezinningsperiode in te lassen voor ze hun keuze maken.

Deeltijds werken was nog nooit zo populair. In 2010 werkte ruim 44 procent van de vrouwen deeltijds, zo blijkt uit de recentste cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In de jaren tachtig was dat amper 25 procent. ‘En toch beseft men vaak niet wat daarvan de gevolgen zijn op lange termijn', zegt professor Veerle Draulans van de KU Leuven en de Universiteit van Tilburg, tevens auteur van het boek Vrouwenwerk . ‘Op korte termijn lijkt het aantrekkelijk om meer thuis te zijn. Maar wie deeltijds werkt, verdient niet alleen minder, de beslissing heeft ook een impact op uitkeringen en op pensioenopbouw. Dat maakt hen erg kwetsbaar bij bijvoorbeeld een echtscheiding. Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de loopbaan. Soms wordt een promotie of een ambiteuze carrière minder evident. Een bezinningsperiode is dan ook aangewezen, zodat mensen, meestal jonge moeders, zich bewust zijn van alle consequenties op lange termijn voor ze de stap effectief zetten.'

Ook minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) vindt dat vrouwen grondiger geïnformeerd kunnen worden. ‘Het is een belangrijke beslissing, met een grote impact. Een verplichte bezinningsperiode inlassen lijkt me praktisch moeilijk haalbaar. Maar betere voorlichting is zeker een interessante piste.'

Toch is een afgewogen keuze maken zelfs mét alle informatie voorhanden geen sinecure. ‘Men doet uitschijnen alsof het een individuele beslissing is, maar dat is maar een deel van het verhaal', zegt Draulans. ‘Ik verbaas me erover als ik hoor hoe jonge vrouwen nog steeds de druk voelen om het vanaf kind twee professioneel wat rustiger aan te doen, vanuit hun familie, vrienden en zelfs op het werk. Terwijl je normaal met twee voor kinderen kiest, en dan ook met twee de verantwoordelijkheden kan dragen.' Nog geen tien procent van de mannen werkt deeltijds. ‘In Vlaanderen wordt een goede combinatie tussen werk en gezin vinden nog steeds gezien als een vrouwenzaak.'

Man én vrouw viervijfde

Draulans pleit ervoor de bestaande vaste ideeën van een ideale loopbaan ter discussie te stellen. ‘Waarom zou die er voor mannen en vrouwen verschillend moeten uitzien? Ze kunnen allebei viervijfde gaan werken, waardoor geen van beiden zijn carrière op het spel zet. Ook bedrijven spelen een rol. Waarom zou dat niet mogelijk moeten zijn voor een leidinggevende? Of voor iemand die voor een zieke ouder wil zorgen? Of in een andere vorm. De organisatie kan bijvoorbeeld trajecten aanbieden waarbij je tijdelijk wat minder verantwoordelijkheid opneemt, in plaats van minder uren te werken.'

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130417_00545356

en jij kan er ook bij.
wat is jouw mening?


Naam*

Email*

Welke kleur heeft een sinaasappel?*meest recente gedicht

Als ik dood ben, huil dan even om mij,
denk soms aan mij, maar niet te veel.
Denk nu en dan aan mij, zoals ik was in mijn leven.
Soms is het aangenaam te herinneren, maar niet te lang.
Laat mij in vrede en ik zal u in vrede laten.
En laat terwijl u leeft, uw gedachten bij de levenden zijn.

Bekijk alle gedichten

ander
monsternieuws

Deeltijds werken: bezint eer ge begint
De dokter op bezoek
Betooverde sulfers
Welke samenleving willen we?
De geschiedenis van de sociale zekerheid
De jeugd van tegenwoordig
De da da machine
Rosa
Vreemdelingenees
De Arabische winter
Herfstdraden
De schat van seetn
WIT
Het toetsenproletariaat
Käthe Kollwitz Vredesloop op 19 oktober 2013
Hang de vredesvlag op 2109!
Onrecht
De waanzin van massaproductie en overconsumptie prachtig in beeld gebracht
Is geweld een onderdeel van de islam?
De autobus in Kortrijk
Käthe Kollwitz Vredesloop 19 oktober 2013 Ieper
10 redenen om tegen de GAS-boetes te stemmen
De wereld volgens Monsanto
Zelfs de doden zijn niet gelijk
Europa wordt geleid door een stel idioten
Tom De Meester over de zeven zakkenvullende zusters van de energiemarkt
Er klopt iets niet
Cubaanse dokters naar Brazilië
Abbie Boutkabout
Over jonge gast zijn, in Syrië
Zij sterven, letterlijk, voor onze goedkope kleren.
De internationale volgens Nigel Williams: "Wat jij wilt is utopie, zeggen ze mij. Maar het is kiezen tussen utopie en miserie."
Vertrekken als rode draad
Een gifbelt went, net als krijsende slachtoffers
Het was té confronterend
België is een onderontwikkeld land: de toestand is nog nooit zo schrijnend geweest
Bedenkingen op 1 mei bij het Nieuwe Vlaanderen Vooruitgroep
Wall Street is ziek en zit vol met boeven
De kruimels voor de armen zijn maar een beetje groter geworden
Een verhaal van de strijd van velen
Integer met socialistische idealen
1 mei: dag van de internationale, solidaire strijd! Maar: geen reden tot feesten. Voor de waardigheid van 1 mei!
Hackers leggen website Jan Fabre plat
Een waardige omgang met psychisch zieke mensen die een misdadig feit hebben gepleegd
De Arabische Lente
Gas geven
Wie denken we wel dat we zijn?
Papieren
Wij zijn het slachtoffer, maar we weten het niet
Islamhater Dewinter
Achter elk gezicht schuilt een verhaal...
Het leven is voor de rappe
AZ Groeninge, waar centen belangrijk zijn
Levenslang van Doris Dorné
Als iemand een dierbare verliest...
Logboek van een onbarmhartig jaar
Alleen maar mijn hand vasthouden als ik huil...
In Flanders Fields
Zelfmoord in Vlaanderen: een boek van Bart Schols
De allerlaatste getuigen van Philip Vanoutrive
Radioboeken
Boeken over armoede
Boekenverkoop 11.11.11 Oost-Vlaanderen 17-18-19 juni
Geëngageerde poëzie, commentaren, reflecties van Staf de Wilde
Schitterend opiniestuk van Marc Reugebrink
Arnon Grunberg
Thomas Blondeau

Het persoonlijk auteursrecht op alle spreuken, citaten, verhalen, gedichten en inzendingen berust en blijft berusten bij de betreffende auteurs.
© Copyright 2011 Leesmonster.be